Vil du stille ut på Galleri Fisk?            
   
 SØKNADSFRIST FOR HØST 2013 - ER 1. MAI 2014 23:00 
 Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46. 
 For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon. 
 Søknad 
 For separatutstilling:  
 
 Navn/E-post/Tlf.nr. 
 Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV). 
 Beskrivelse av utstilling.       
 Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen. 
 Ønsket utstillingsperiode. 
 
 For gruppeutstilling: 
 I tillegg til det overnevnte: 
 
 Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson. 
 
 Søknad sender du til: 
 gallerifisk@gmail.com                       
 *Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2014" . 
 Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen. 
 Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com 
 ____________________________________________________________ 
 Do you want to exhibit at Galleri Fisk?                  
 DEADLINE FOR APPLYING (FOR AUTUMN 2014) IS 1st MAY 2014 23:00 
 Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad! 
 Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours. 
 We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you! 
 We have money for a modest production support.                      
 To apply: 
 
 Name/ E-mail/ Telephone. 
 Brief artist statement. 
 A project description, outlining your proposed exhibition. 
 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work. 
 CV (Optional). 
 Please indicate your desired exhibition period in the application. 
 All of the above must be submitted on one pdf file, no larger than 10mb.  
 
 *If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number) 
 Please send your application to: 
 gallerifisk@gmail.com 
 *Include in the subject line “Application for Galleri Fisk Autumn 2014”. 
 Applications must be received by 23:00 on 1st May 2014 
 Kind regards 
 Galleri Fisk Team 

Vil du stille ut på Galleri Fisk?           

 

SØKNADSFRIST FOR HØST 2013 - ER 1. MAI 2014 23:00

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

Søknad

For separatutstilling: 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

For gruppeutstilling:

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

Søknad sender du til:

gallerifisk@gmail.com                      

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2014".

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

____________________________________________________________

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?                

DEADLINE FOR APPLYING (FOR AUTUMN 2014) IS 1st MAY 2014 23:00

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.
 • All of the above must be submitted on one pdf file, no larger than 10mb. 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk Autumn 2014”.

Applications must be received by 23:00 on 1st May 2014

Kind regards

Galleri Fisk Team 

gallery-2.jpeg
gallery-2.jpeg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

 

gallery-3.jpeg
gallery-3.jpeg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

 

floorplan.jpg
floorplan.jpg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

   
 Vil du stille ut på Galleri Fisk?            
   
 SØKNADSFRIST FOR HØST 2013 - ER 1. MAI 2014 23:00 
 Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46. 
 For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon. 
 Søknad 
 For separatutstilling:  
 
 Navn/E-post/Tlf.nr. 
 Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV). 
 Beskrivelse av utstilling.       
 Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen. 
 Ønsket utstillingsperiode. 
 
 For gruppeutstilling: 
 I tillegg til det overnevnte: 
 
 Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson. 
 
 Søknad sender du til: 
 gallerifisk@gmail.com                       
 *Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2014" . 
 Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen. 
 Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com 
 ____________________________________________________________ 
 Do you want to exhibit at Galleri Fisk?                  
 DEADLINE FOR APPLYING (FOR AUTUMN 2014) IS 1st MAY 2014 23:00 
 Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad! 
 Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours. 
 We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you! 
 We have money for a modest production support.                      
 To apply: 
 
 Name/ E-mail/ Telephone. 
 Brief artist statement. 
 A project description, outlining your proposed exhibition. 
 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work. 
 CV (Optional). 
 Please indicate your desired exhibition period in the application. 
 All of the above must be submitted on one pdf file, no larger than 10mb.  
 
 *If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number) 
 Please send your application to: 
 gallerifisk@gmail.com 
 *Include in the subject line “Application for Galleri Fisk Autumn 2014”. 
 Applications must be received by 23:00 on 1st May 2014 
 Kind regards 
 Galleri Fisk Team 
gallery-2.jpeg
gallery-3.jpeg
floorplan.jpg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?           

 

SØKNADSFRIST FOR HØST 2013 - ER 1. MAI 2014 23:00

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

Søknad

For separatutstilling: 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

For gruppeutstilling:

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

Søknad sender du til:

gallerifisk@gmail.com                      

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2014".

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

____________________________________________________________

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?                

DEADLINE FOR APPLYING (FOR AUTUMN 2014) IS 1st MAY 2014 23:00

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.
 • All of the above must be submitted on one pdf file, no larger than 10mb. 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk Autumn 2014”.

Applications must be received by 23:00 on 1st May 2014

Kind regards

Galleri Fisk Team 

gallery-2.jpeg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

 

gallery-3.jpeg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

 

floorplan.jpg

Vil du stille ut på Galleri Fisk?            

 

SØKNADSFRIST FOR VÅREN 2013 - ER 16.NOVEMBER 2012

 

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

 

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

 

Søknad

 

For separatutstilling:

 

 • Navn/E-post/Tlf.nr.
 • Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
 • Beskrivelse av utstilling.      
 • Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
 • Ønsket utstillingsperiode.

 

 

For gruppeutstilling:

 

I tillegg til det overnevnte:

 • Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson.

 

Søknad sender du til:

 

gallerifisk@gmail.com                      

 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk våren 2013".

 

Å stille ut på Galleri Fisk medfører en del jobb og ansvar fra den som stiller ut. Blant annet har utstilleren ansvar for markedsføring, vernissage og vakthold. Åpningstider for utsillingen kan diskuteres, men vanlige åpningstider har hittil vært lørdag og søndag kl. 12.00-16.00, med vernissage fredag kl. 19.00.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, alle hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

 

 

Do you want to exhibit at Galleri Fisk?               

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2013) IS NOVEMBER 16, 2012. 

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB)  run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

 

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space.  The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

 

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support.                     

 

To apply:

 • Name/ E-mail/ Telephone.
 • Brief artist statement.
 • A project description, outlining your proposed exhibition.
 • 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
 • CV (Optional).
 • Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

 

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2013”.

 

Applications must be received by November 16, 2012.

 

Kind regards

 

Galleri Fisk

 

show thumbnails