Skjermbilde 2018-04-24 kl. 14.39.49.png

SØKNADSFRIST FOR HØST 2018 ER 20. MAI 2018 KL. 23.59

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved fakultetet for kunst, musikk og design i Bergen (KMD), og presenterer arbeid av studenter ved KMD og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KMD’s ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

(For å stille ut på Galleri Fisk må du være student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.)

 

For å søke separatutstilling: 

- Navn, e-post og telefon nummer

- Artist statement og CV

- Beskrivelse av utstilling

- Bildedokumentasjon (3 - 6 bilder), gjerne av noe relevant til utstillingen

- Ønsket utstillingsperiode

 

For å søke gruppeutstilling: Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson, i tillegg til det overnevnte.

Søknad sendes som PDF-fil, maks 10 MB til:

gallerifisk@gmail.com

Merk mailen: "Søknad Galleri Fisk høst 2018". Søknaden må være mottatt senest 20 mai 2018, kl. 23.59.

 

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

 

Hilsen

Galleri Fisk

 

 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR FALL 2018) IS 20th of May 2018, before 11:59PM.

 

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KMD) run Galleri Fisk - dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KMD students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway and abroad! Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space. The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today.

Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours. We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you! We have money for a modest production support. 

To apply:

- Name, e-mail and phone number

- Brief artist statement and CV

- A project description, outlining your proposed exhibition.

- 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.

- Please indicate your desired exhibition period in the application.

 

All of the above must be submitted on one PDF file, no larger than 10MB.

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

 

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk Fall 2018”.

Applications must be received by 20th of May, before 11:59PM.

 

Kind regards

Galleri Fisk